December 8-tól emelkednek könyveink árai, de addig a honlapon szereplő árak érvényesek.

További könyveink

"A történelem dolgát, a múlt kendőzetlen felmutatását, sosem viheti végbe teljesen. Minden tanú nem idézhető perbe. A gonosznak és a jónak számtalan arca marad örökre rejtve emberi szemek, fülek elől. De dolgunk a még megismerhetőt megörökíteni, megőrizni, amennyire lehetséges. Amennyire egy könyv erre képes."

Erre az előszóban megfogalmazott küldetésre tesz kísérletet e könyv. A XX. század legmegrázóbb évtizedeire emlékező írások a magyarság megpróbáltatásainak számos formáját idézik föl. A szemtanúk katonaként vagy civilként, népirtások vagy hadifogságok tanújaként, emigrálásra kényszerülve, kitelepítve, elszenvedve az 50-es évek terrorját, s átélve 1956 fényét - vallanak e korszakokról.


A kötet egy 2013-as pályázati felhívás alapján született, de az írások többsége ennél régebben keletkezett. Különösen értékesek a korabeli naplók - katonanaplók a frontról, óvóhelynapló Budapest ostroma idejéből, hadifogoly visszaemlékezések. Szerepelnek az emigrálás történetei, kitelepítések krónikái a Felvidékről, emlékek a szovjet megszállásról, államvédelmi jelentések és megfigyelés a 60-as évekből, beszámoló az 1919-es proletárdiktatúráról és számos visszaemlékezés a magyar XX. századról. Bekerült néhány "dokumentum-kisregény", kommentár nélkül. Az 54 visszaemlékező a csonka országon kívül Felvidékről, Erdélyből és Délvidékről származik, s nem is lehetne "magyar XX. század"-ról beszélni másképpen.

A 2. kiadáshoz névmutató is készült (650 név), így a fényképekkel, az 54 szerző életrajzával s térképmelléklettel is ellátott keménykötésű, fűzött könyv 512 oldalas.

Az 1. kiadás (2014) elfogyott. A 2. kiadás 2018 áprilisában jelent meg.

Ár: 1800 Ft

A könyv könyvesboltokba nem kerül.

Itt olvashat a megrendelésről.